Privacy Statement

Voor jouw veiligheid.

Study Buddy, statutaire naam Student Nutrients., gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht (3513 BJ) aan de Kerkweg 1, hierna te noemen “Study Buddy” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

Study Buddy verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Study Buddy je over de manier waarop Study Buddy uw persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Study Buddy worden aangeboden op www.mijnstudybuddy.nl.

Artikel 1.1. Verwerking persoonsgegevens van website bezoekers

1. Study Buddy verzamelt en verwerkt dus jouw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.mijnstudybuddy.nl, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Study Buddy gebruikt jouw gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Study Buddy.

2. Om Bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat Study Buddy persoonsgegevens van Bezoeker opslaat.

3. Indien jij gebruik maakt van de Website slaat Study Buddy Gebruikersdata op. Om het gebruik van de website en bepaalde functies hiervan te faciliteren en om onze website te verbeteren, verzamelen wij de volgende gebruikersdata:

i. IP-adres
ii. Type browser
iii. Datum en tijd van jouw bezoek aan de Website
iv. De wijze waarop jij als bezoeker gebruik maakt van de Website

4. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Indien u geen nieuwsbrieven van Study Buddy meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

5. Cookies: Study Buddy maakt op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.

a. Study Buddy gebruikt cookies met het doel om de Bezoeker een betere gebruikerservaring te kunnen bieden, om bepaalde functies op de Website te faciliteren en deze te verbeteren.
b. Door toestemming te geven stem je expliciet in met het gebruik van de soorten cookies die de Website plaatst. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser.
c. Via de Website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Study Buddy gebruikt deze dienst om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over hoe jij de Website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
d. Study Buddy heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het is Google hierbij niet toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens heeft Study Buddy het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.
e. Study Buddy maakt gebruik van Hotjar cookies. Hiermee wordt elke unieke Bezoeker geïdentificeerd en wordt ervoor gezorgd dat jij de juiste content te zien krijgt. Het belangrijkste doel van de Hotjar cookie is dan ook het bieden van een betere gebruikerservaring en het verbeteren van de Website. Met de Hotjar cookie kan Study Buddy jou door een sessie volgen. Deze cookies verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen. Standaard slaat Hotjar van de mogelijkheid gebruik gemaakt om alle toetsaanslagen te negeren en om bepaalde velden uit te sluiten in de opname. Daarnaast toont Hotjar geen IP-adressen, alleen een uniek ID.
f. Meer informatie over het gebruik van cookies door Study Buddy vind je in de Cookie Verklaring.

Artikel 1.2. Verwerking persoonsgegevens van klanten

1. Bestelling
Voor je bestelling heeft Study Buddy je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. Study Buddy verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Deze gegevens bewaren we voor 24 maanden.

2. Uw account
In uw account op www.mijnstudybuddy.nl slaat Study Buddy onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens & gegevens over uw eerdere bestellingen.

3. Klantenservice
U kunt bellen, e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Study Buddy registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Study Buddy gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

4. Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Study Buddy heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Study Buddy samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Study Buddy meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

5. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Study Buddy over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Study Buddy bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

6. Verbetering van diensten Study Buddy
Study Buddy kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Study Buddy uitvoeren, geeft Study Buddy uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

7. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Study Buddy gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Study Buddy uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Study Buddy uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

8. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Study Buddy deze gegevens net zoals die van andere klanten van Study Buddy.

9. Andere doeleinden
Tot slot kan Study Buddy uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 1.3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van sollicitanten

1. Wanneer een individu bij Study Buddy solliciteert worden ook gegevens verzamelt om de sollicitaties zo goed mogelijk op te kunnen volgen. De volgende gegevens worden bewaard:

a. Voor- en achternaam
b. E-mailadres
c. Telefoonnummer
d. CV
e. Motivatiebrief
f. LinkedIn profiel

2. De gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard en daarna vernietigd, tenzij je bij ons in dienst treedt.

Artikel 2. Doorgifte aan derden

1. Study Buddy geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a. De doorgifte geschiedt aan een door Study Buddy voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Study Buddy een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b. Study Buddy op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

3. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Study Buddy zijn verbonden. Study Buddy kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en / of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Study Buddy raadt jou aan om het privacy statement van dergelijke websites van derden goed te lezen alvorens van dergelijke websites gebruik te maken.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens

1. Study Buddy maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Study Buddy ontvangt. Ter beveiliging van de Website maakt Study Buddy gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL verbinding.

2. In het geval van een inbreuk op de beveiliging, zal Study Buddy jou zo snel mogelijk in kennis stellen van alle ongeautoriseerde toegang tot jouw data. Watermelon heeft het beleid en de procedures om dergelijk gebeurtenissen af te handelen. Wanneer wij een datalek melden zullen we binnen 72 uur de nodige maatregelen treffen. Het datalek melden doen we in het volgende format:

Omschrijving lek
Datum lek
Wat is er gebeurd met welke gegevens
Welke groep is getroffen
Gevolgen van het lek
Maatregelen die genomen worden om het op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Heb je vragen over deze security policy? Neem dan contact op met Study Buddy via: info@mijnstudybuddy.nl.

Artikel 4. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen en / of verwijdering, vernietiging en afscherming van jouw persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit recht geldt voor Bezoekers en Klanten.

2. Wanneer jij de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, of wanneer je vragen hebt omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over dit privacy statement, kan je contact opnemen met Study Buddy via info@mijnstudybuddy.nl.

3. Waar jij toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van persoonsgegevens, mag je deze ook weer intrekken. Wanneer je deze toestemming intrekt ga je akkoord met het feit dat dit negatieve effecten kan hebben op de dienstverlening van Study Buddy of de kwaliteit van de Website.

Artikel 5. Cookies

1. Het is mogelijk dat Study Buddy tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.mijnstudybuddy.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen. Zie voor meer informatie ons cookie beleid.

Artikel 6. Aansprakelijkheid Study Buddy

1. Study Buddy heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Study Buddy verwerkt ten behoeve van www.mijnstudybuddy.nl. Study Buddy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7. Bewaartermijn

1. Study Buddy bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 48 maanden na uw laatste bezoek aan www.mijnstudybuddy.nl, tenzij Study Buddy op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8. Wijziging Privacy Verklaring

1. Study Buddy behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.mijnstudybuddy.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.mijnstudybuddy.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.mijnstudybuddy.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 23-05-2018.

Door een storing op onze website is het op dit moment alleen mogelijk om te bestellen via laptop/desktop (dus niet via je smartphone). Excuus voor het ongemak.